RENOVATIE DEKKRAAN

RENOVATIE DEKKRAAN

renovatie-Bailey-dekkraan-dubai-01     renovatie-Bailey-dekkraan-dubai-02

renovatie-Bailey-dekkraan-dubai-03     renovatie-Bailey-dekkraan-dubai-04

RENOVATIE DEKKRAAN UIT 1983 IN DUBAI

 

MIT heeft de renovatie gedaan van een rijdende dekkraan op een baggerschip. Na jaren intensief gebruik was het voornemen van de klant de kraan een keer volledig te overhalen om weer gesteld te staan voor de toekomst. Door MIT is een compleet plan van aanpak uitgewerkt en vervolgens ook gerealiseerd.

Alle hydraulische aandrijflijnen zijn hierbij nieuw geleverd, te weten 2 hijslieren, een zwenkaandrijving en een rijaandrijving. De kraanrijwielen en de geleidingswielen incl. alle assen, lagers en bussen en de bevestigingspennen voor de kraangiek zijn nieuw geleverd. Voor de kraanrijbeweging zijn 30 tandheugelelementen geleverd.

Voor de levering resp. productie van deze onderdelen heeft MIT zich gebaseerd op de oorspronkelijke specificaties en details uit het originele bouwdossier van deze kraan, zoals wij die voor elke Bailey kraan tot onze beschikking hebben.

Alle onderdelen zijn vervolgens gelabeld en gesorteerd verpakt, waar mogelijk al voor geassembleerd, alles voorbereid voor snelle montage.

Vanuit MIT zijn 3 kraanengineers naar Dubai afgereisd om de revisie van de kraan tijdens een 12 weken durende docking uit te voeren. Hierbij is de kraan in delen (giek, zwenkbordes, portaal, wielstellen) gefaseerd ontmanteld en gedemonteerd. Alle constructiedelen zijn gestraald en geconserveerd. Na deelassemblage is de kraan weer samengesteld, voorzien van alle nieuwe aangeleverde componenten. Tussentijds is de kraanbaan aan boord onder supervisie van MIT vervangen over de gehele lengte en voorzien van de nieuwe geleverde tandheugels.

Na terugplaatsing is de kraan weer in bedrijf gesteld en gekeurd.

renovatie-Bailey-dekkraan-dubai-05     renovatie-Bailey-dekkraan-dubai-06

renovatie-Bailey-dekkraan-dubai-07     renovatie-Bailey-dekkraan-dubai-08

renovatie-Bailey-dekkraan-dubai-09     renovatie-Bailey-dekkraan-dubai-10

renovatie-Bailey-dekkraan-dubai-11     renovatie-Bailey-dekkraan-dubai-12

renovatie-Bailey-dekkraan-dubai-13     renovatie-Bailey-dekkraan-dubai-14

renovatie-Bailey-dekkraan-dubai-15     renovatie-Bailey-dekkraan-dubai-16