BOVENLOOPKRANEN AANGEPAST

BOVENLOOPKRANEN AANGEPAST

Bovenloopkranen aangepast     Bovenloopkranen aangepast

Bovenloopkranen aangepast     Bovenloopkranen aangepast

6.3T BOVENLOOPKRANEN VERPLAATST EN AANGEPAST

 

MIT is gevraagd mee te denken in de mogelijkheden om 2 stuks 6.3T bovenloopkranen te verplaatsen naar een andere locatie. Als gevolg van het opnieuw indelen van de beschikbare productielocaties zouden de 2 kranen op oorspronkelijke locatie niet meer nodig zijn en op een andere locatie wel.

MIT heeft een plan opgesteld en voorgelegd. Hierin lag de focus op 2 aanpassingen:
De afstand tussen de kraanbanen op de 2 locaties was verschillend en dus moesten de liggers van de bovenloopkranen op de nieuwe maatvoering worden aangepast.
Bij de kraanbanen op de beoogde locatie was geen rekening gehouden met de zwaardere hijscapaciteit, dus ook hier was een aanpassing noodzakelijk.
 
Op basis hiervan is een plan uitgewerkt om de liggers van beide kranen in te korten met alle uitvoerings-, materiaal- en lasdetails.
Ook is de halconstructie met daarin de kraanbanen doorgerekend om de benodigde verzwaringen, zodat de kraanbaan geschikt worden voor de hogere belasting, uit te kunnen werken.
De aanpassingen zijn zeer kort daarna volgens plan gerealiseerd.
De kranen zijn op de oorspronkelijke locatie uit de kraanbanen gehesen en getransporteerd om te worden ingekort. Parallel aan het inkorten zijn de constructiedelen voor de verzwaarde kraanbaan gefabriceerd.
Vervolgens zijn op de nieuwe locatie de kraanbanen vervangen en de 2 ingekorte kranen geplaatst en in bedrijf gesteld.

Bovenloopkranen aangepast     Bovenloopkranen aangepast

     Bovenloopkranen aangepast

Bovenloopkranen aangepast