GIEK HERSTELD

GIEK HERSTELD

giek-torenkraan-hersteld-01     giek-torenkraan-hersteld-02

giek-torenkraan-hersteld-03     giek-torenkraan-hersteld-04

GIEK VAN TORENKRAAN HERSTELD

 

MIT heeft een torenkraan van de jaren ’70 van een nieuw profiel voor de katloopwielen voorzien over het gehele traject van de vlucht. Hiermee heeft MIT de giek van deze kraan weer helemaal in haar oorspronkelijke staat weten terug te brengen en een situatie die op termijn gevolgen voor de capaciteit van de kraan zou kunnen hebben, weten weg te nemen.

De profielen van de katloopbalken waren dusdanig ingesleten dat deze vervangen dienden te worden, voordat ze onder de norm zouden komen. Hiervoor moest de complete giek worden gedemonteerd. Nadat eerst alle oude bekabeling losgekoppeld was, is de giek uitgehesen en op onderstoppingen op de grond geplaatst. Daarna zijn de profielen van de katloopbalken aan de onderzijde van de giek vervangen. Dit vereiste het nodige vakmanschap. Nadat deze vervangen waren is de giek compleet opnieuw geconserveerd teruggeplaatst, opnieuw bekabeld en getest. Deze operatie kon met de nodige voorbereiding binnen 3 weken worden uitgevoerd.

giek-torenkraan-hersteld-05     giek-torenkraan-hersteld-06