KRAAN UPGRADE NAAR 320 TON

KRAAN UPGRADE NAAR 320 TON

upgrade halkraan naar 320 ton 01     upgrade halkraan naar 320 ton 02

upgrade halkraan naar 320 ton 03     upgrade halkraan naar 320 ton 04

UPGRADE HALKRAAN NAAR 320 TON

 

Een bestaande bovenloopkraan met een hijscapaciteit van 250 ton is door MIT verzwaard naar 320 ton.
De bestaande bovenloopkraan in een bedrijfshal was uitgerust met 2 loopkatten met elk een capaciteit van 125 tons en is op verzoek van de klant voorzien van een tijdelijke capaciteitsupgrade naar 160 ton per loopkat.
De kraanbaanconstructie en de kraanliggers bleken geschikt voor deze zwaardere belasting en hiervoor was geen aanpassing nodig.

De beide kraankatten zijn door MIT zo aangepast dat de hijskabels een keer extra worden ingescheerd. Er zijn per kat 2 schijven bijgeplaatst. Hierdoor bleef de belasting van de hijslier ongewijzigd.
Tevens is per kat een maatwerk hijsblok gemaakt dat voldoende eigengewicht heeft en zo is geconstrueerd dat hierin de benodigde rondstroppen en grommers te plaatsen zijn.

De nieuw te produceren onderblokken zijn door MIT in eigen beheer ontwikkeld. Het beoogde ontwerp is eerst geheel doorgerekend voor de toepassing met een 160 tons belasting. Op basis van deze berekeningen is de definitieve uitvoeringsvorm van de onderblokken bepaald.

Met dit definitief ontwerp is de productie gestart en zijn de onderblokconstructies samengesteld. Vanwege de gevraagde korte doorlooptijd van enkele weken zijn ook de benodigde kabelschijven in eigen beheer geproduceerd. Nadat de hijsblokken, met assen en kabelschijven compleet waren samengesteld zijn deze op de trekbank beproefd, waarna ze in de kraan geplaatst zijn.

De kraan is beproefd en de veiligheidsafslagen zijn opnieuw ingeregeld op basis van de verhoogde hijscapaciteit.

upgrade halkraan naar 320 ton 05     upgrade halkraan naar 320 ton 06

upgrade halkraan naar 320 ton 07     upgrade halkraan naar 320 ton 08

upgrade halkraan naar 320 ton 09     upgrade halkraan naar 320 ton 10

upgrade halkraan naar 320 ton 11     upgrade halkraan naar 320 ton 12