AANPAK SCHELDEKRAAN

AANPAK SCHELDEKRAAN

aanpak-scheldekraan-01     aanpak-scheldekraan-02

aanpak-scheldekraan-03     aanpak-scheldekraan-04

PLAN VAN AANPAK HERSTEL SCHELDEKRAAN

 

MIT heeft in opdracht van Gemeente Vlissingen een Plan van Aanpak opgesteld voor de renovatie en de her-ingebruikname van Torenkraan 528-01 van Scheepswerf De Schelde, inmiddels beter bekend als De Scheldekraan.

Deze kraan is sinds 1950 in gebruik geweest bij De Schelde en vanaf begin jaren ’90 is kraan niet meer gebruik en als verwijzing naar het verleden blijven staan op het voormalige Scheldeterrein. In 2007 is de kraan gedeeltelijk ontmanteld en in twee delen liggend geplaatst tegenover zijn laatste actieve locatie aan de Koningsweg te Vlissingen. Vanwege omgevingsgevaar met name door vallende roestdelen was het onverantwoord de kraan langer te laten staan. De sindsdien beoogde plannen voor renovatie zijn tot nu toe niet tot uitvoering gekomen.

Vanuit onze groeiende expertise in torenkranen heeft MIT contact gezocht met de Gemeente Vlissingen. Na diverse verkennende contacten is MIT gevraagd een renovatieplan met een kostenopstelling uit te werken.

Vervolgens heeft MIT in nauwe samenwerking met ProTectS Engineering het plan uitgewerkt, begroot en opgeleverd aan de Gemeente Vlissingen.