KRAANGIEK VAN 40M

KRAANGIEK VAN 40M

kraangiek-van-40m-gefabriceerd-01     kraangiek-van-40m-gefabriceerd-02

kraangiek-van-40m-gefabriceerd-03     kraangiek-van-40m-gefabriceerd-04

KRAANGIEK VAN 40M GEFABRICEERD

 

Voor een Bailey kraan op een boorplatform in Thailand heeft MIT een 40m lange vakwerk giek geleverd. Deze giek is aan de hand van de oorspronkelijke tekeningen uit de jaren ‘80 opnieuw geproduceerd.

De bestaande giek was door corrosie behoorlijk aangetast als gevolg van slecht onderhouden conservering. In eerste instantie heeft MIT op verzoek van de klant diverse reparatieadviezen en –plannen aangeleverd. Uiteindelijk heeft de klant besloten de giek compleet te willen vervangen.

MIT heeft hiervoor een aanbieding gemaakt en na ontvangst van de opdracht is de productie voorbereid en in gang gezet.

Ten opzichte van de originele giek is op verzoek van de klant een belangrijke aanpassing doorgevoerd. De giek is in vier losse delen opgeleverd die kunnen worden geassembleerd tot één geheel met aangelaste flensplaten en bouten.

De giekdelen zijn voorzien van conservering in een rode en witte eindlaag en in 4 zeecontainers geplaatst voor transport naar Bangkok.

kraangiek-van-40m-gefabriceerd-05     kraangiek-van-40m-gefabriceerd-06

kraangiek-van-40m-gefabriceerd-07     kraangiek-van-40m-gefabriceerd-08