Geen onderdeel van een categorie

Deze privacyverklaring betreft de rol van MIT Supplies B.V. en MIT Solutions B.V. als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. In deze verklaring beschrijven wij de doeleinden van gegevensverwerking door MIT Supplies B.V. en MIT Solutions B.V. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van...